2019 Gelir Vergisi Beyannamelerinde Son Hafta

2019 Gelir Vergisi Beyannamelerinde Son Hafta

2018 seneninde sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların Senelik Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme müddetleri uzatıldı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla alakalı ikazlarda bulundu.

Senelik Gelir Vergisi Beyannameleri Verilme Süresi

2018 seneninde sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların Senelik Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme müddetleri, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Hesaplanan Gelir Vergisinin ilk taksiti ise damga vergisi ile beraber bu tarihte ödenecek.

Konuya ait değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Gayrimenkul sahipleri 2018 seneninde hem elden çıkarttıkları hem de kira kazancı ele geçirdikleri taşınmazlar için vergi mükellefi olabiliyorlar.

İktisap tarihinden başlayarak beş sene içinde gayrimenkullerini elden çıkartanlar değer artışı kazancı istikameti ile mükellefi kabul ediliyor.

Bu kazançta 2018 senesi gelirlerine uygulanacak kural dışı meblağı 12 bin TL. Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 TL, İşyeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin TL’yi aşanların beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolaylıkla verilebiliyor” diye konuştu.

“Değer artış kazancına dikkat”

Taşınmazların ele geçirilmesi esnasında eksik gösterilen satış bedellerinin, beş sene içinde satılması vaziyetinde ciddi farklar oluşturabildiğini belirten Özelmacıklı “Bilhassa yabancılara satış ve kredili işlemlerde taşınmazların tapuda gösterilen satış bedelleri gerçeğe yakın olduğundan, satıcılar için yüksek meblağda vergi çıkabilir.

Bu yüzden bilhassa müteahhitlerden taşınmaz alırken yıl sonuna kadar devam edecek olan tapu harcı indirimini dikkate alarak gerçek bedellerin gösterilmesi istemeli, beyanlar doğru vermelidir” dedi.

“Kira gelirlerinde gerçek gider avantajlı olabilir”

Kira geliri ele geçirenler için bir hayli gider kaleminin gelirlerden düşülebileceğini belirten Özelmacıklı “Götürü giderde, vesika aranmaksızın kural dışı düşüldükten sonra kalan meblağın % 15’i indirilebiliyor. Gerçek giderde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Yasanında belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zaruri olup, bu belgelerin 5 yıl müddetince saklanması gerekiyor.

Mesela sahibi bulundukları konutları kiraya verenler, gerçek gider metodunu seçmesi vaziyetinde oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler. Bunun dışında idare ve sigorta giderleri, ürem giderleri, ödenen vergi ve harçlar, belediyelere ödenen harcamalara katılma hisseleri, yapılan ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik giderler, gayrimenkul için yapılan onarım, bakım ve idame giderleri gibi birçok gider belli oranlarda düşülebiliyor.

Ayrı olarak senelik beyannameye katılan gelirlerden düşülebilen eğitim, sıhhat, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim mevzubahis olabiliyor” şeklinde konuştu.