Kira Gelir Beyannamesi 2019 – Son Gün

Kira Gelir Beyannamesi 2019 - Son Gün

Kira gelir vergisi hesaplama ve beyanname verme konusunda bir hayli detay merak ediliyor. İşyeri ve konutlarını kiraya verenler her sene düzenli olarak kira geliri beyannamesi vermek zorundadır. Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? İşte kira beyannamesi ile ilgili merak edilen teferruatlar…

Gelir Vergisi Yasayı uyarınca, mesken ve işyerleri kiralamalarından ele geçirilen gelir için kira gelir vergisi ödemek zorunda.

Peki, kira gelir beyannamesi vermek için son gün ne zaman? Kira gelir vergisi hesaplama ve bilinmesi gerekenler…

2019 KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi başladı. Kira gelir beyan dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl de 1 Mart’ta başlayıp 25 Mart’ta bitecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra başka bir deyişle 30 Mart 2019 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor.

Beyanname verme müddetinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi ayrılanlar, ülke dışına çıkma tarihinden evvelki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde kalıtçılar tarafından verilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

2019 kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine gidebilir veyahut www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla interrnet üzerinden online olarak  beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için ihtiyaç duyulan işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca Gelir idaresi başkanlığının mobil uygulamasınıda indirerek bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile özürlü ve hastalar “444 0 189” numaralı Vergi İletişim Merkezi’nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere buluşma sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2019 kira gelir vergisi hesaplamasında iki değişik yol bulunmaktadır. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplamadır.

KURAL DIŞI ORANLAR BELİRLENDİ!

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için kural dışı oranlar konutta 4 bin 400 TL, iş yerinde ise 34 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri ele geçirenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı yalnızca bir konutta kullanılabildiği için ansızın fazla konuttan kira geliri ele geçirenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Diğer taraftan iş yeri kira gelirinde beyan hududu geçilmesi vaziyetinde istisna oranı düşülmeyecek.

Götürü gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay ve en basit yöntem budur. Bu yöntemde ele geçirdiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan meblağ kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme hesabı yapılır.

2018 yılında ele geçirilen konut kira geliri toplam 15.000 TL olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında ilk olarak bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2018 yılı için istisna tutar 4.400,00 TL’dir. Şimdi;

15.000 – 4.400 = 11.600 TL. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 11.600 TL gelir 2018 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani %15’lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 11.600 x % 15= 1.740 TL olacaktır.

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre biraz daha zordur. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden düşülür. Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri dokümana dayandırılabilen harcamalar toplam kira gelirinden düşülebilmekte. Bu giderler şunlardır;

– Elektrik, su v.b. harcamaları,
– Konutun sigorta giderleri,
– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,
– Bakım ve onarma giderleri,
– Amortisman bedelleri.

Örnek

Ele geçirdiğiniz konut kira geliri 2018 seneninde toplam 19.000 TL olsun. Bu daireye 600 TL ye yer sarsıntısı sigortası, 500 TL bakım gideri, 450 TL de elektrik harcanmış olsun. Vergiye tabi olacak bölüm için önce toplam kira gelirinden kural dışı meblağı ve harcama meblağları çıkarılır. Sonra kalan meblağ hangi vergi dilimine giriyorsa vergi dilimi oranında vergi ödenir. Başka bir deyişle;

Toplam kira geliri: 19.000 TL,

Toplam harcamalar ve kural dışı meblağı toplamı: 4400 + 600 + 500 + 450 = 5.950,00 TL

Vergiye tabi olacak bölüm: 13.050 TL.

Birinci vergi dilimi başka bir deyişle %15’e göre ödenecek kira vergisi: 13.050 x %15 = 1.957 TL’dir.